Сектор за путеве и безбедност саобраћаја

 

Извештај о саобраћајним незгодама у Републици Србији

 

Информација о стању на путевима у Републици Србији

 

Предлог правилника

 

УРЕДБA О ВРЕМЕНУ ОДМОРА И УПРАВЉАЊА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КАДА ОБАВЉАЈУ МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ, КАО И О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА

 

Закон о потврђивању европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007)

 

Писано упутство према 5.4.3 АДР

 

Закон о безбедности саобраћаја

 

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији

 

Предлог правилника о стратешкој компаративној анализи утицаја новог, односно реконструисаног пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи, ревизији безбедности саобраћаја, периодичној провери пута у експлоатацији, праћењу стања безбедности саобраћаја, анализи високо ризичних деоница, анализи доприноса пута саобраћајној незгоди са погинулим лицима, обавештавању, снимању саобраћаја и других величина саобраћајног тока, условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи пута