Сектор за друмски транспорт

 

 

Јавна расправа у вези са Нацртом закона о превозу путника у друмском саобраћају и Нацртом закона о превозу ствари у друмском саобраћају.

 

 

  • Одељење за међународни друмски транспорт

 


Документација потребна за подношење захтева за издавање уверења о оспособљености за обављање међународног превоза у друмском саобраћају

 

Документација потребна за пријављивање возила и подношење захтева за издавање нумерације сертификата националним бројем

 

Износ административних такси и жиро рачуни за списе и радње у надлежности Одељења за међународни друмски транспорт
 

  • Одсек за међународни друмски превоз путника

 

 

Обавештење о усаглашавању нових редова вожње за 2010. годину

 

Усаглашавање редова вожње за 2009. годину

 

Редови вожње - линије са дозволама у процедури и захтеви за усаглашавање за 2009. годину

 

Преклапање - захтеви за 2009. годину

 

Остатак захтева за 2008. годину

 

Усаглашавање редова вожње аутобуских линија за Босну и Херцеговину

 

   • Одсек за међународни друмски превоз ствари

 

Листа превозника са предлогом за одузимање
ЦЕМТ дозвола - 15.9.2011.

 

Обавештење о начину подношења захтева за доделу дозвола за превоз потхлађеног воћа и свеже печурке (26.5.2010)

 

Обавештење о ступању на снагу Прелазног трговинског споразума

 

Обавештење о расподели базне квоте ЦЕМТ дозвола за 2010. годину (28.8.2009)


Коришћење и раздуживање ЦЕМТ дозвола

Обавештење о начину подношења захтева за доделу дозвола за превоз за сопствене потребе

 

Обавештење о начину подношења захтева за дозволе из фонда 3%

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Годишњи план расподеле за 2011. годину

 

 

Обавештење о утврђеном  годишњем плану расподеле за 2011. годину

 

Општи део плана расподеле за 2011. годину

 

Листа ефикасности коришћења ЦЕМТ и времeнских дозвола у 2010. години

 

Расподела ЦЕМТ и временских дозвола

 

Записник са састанка у вези са параметрима за утврђивање годишњег плана расподеле за 2011. годину

 

 

 

Годишњи план за 2011. годину

 

 

 

 

Друга ревизија Годишњег плана 2011.

 

Обавештење II Ревизија ГП 2011

 

II Ревизија Годишњег плана 2011. године

 

 

РАСПОДЕЛА ДОДАТНО РАЗМЕЊЕНИХ ВРЕМЕНСКИХ ДОЗВОЛА ЗА 2011. ГОДИНУ (Фбт за Е3-год и БГбт-год)

 

Tрећа ревизија Годишњег плана расподеле 2011.

 

Обавештење о подношењу захтева за III Ревизију ГП 2011

 

Табела уз захтев за III Ревизију ГП 2011